Marketingový audit

Identifikujeme oblasti, v ktorých môžete byť lepší

Pozrieme sa na vaše marketingové aktivity, používané kanály alebo zhodnotíme vašu webovú stránku. Cieľom nie je kritizovať, ale nájsť slabé miesta a poukázať na chyby, ktoré váš biznis brzdia.

Čo vám prinesie marketingový audit?

Prezentáciu, v ktorej nájdete komplexné zhodnotenie vašich marketingových aktivít

Posúdenie správnosti a účinnosti vašej komunikácie s cieľovou skupinou

Analýzu konkurencie a trendov v odvetví

Hodnotenie efektívnosti vašej marketingovej komunikácie a použitých kanálov

Poukázanie na slabé a silné stránky marketingu vašej značky

Konkrétne riešenia pre každý zistený problém

Oblasti marketingového auditu

strategy yellow

UX/UI webu

Na to, aby vaši zákazníci spravili alebo dokončili konverziu, je nevyhnutný dobre nastavený UX webu. Vďaka auditu UX webu zistíte, ako zákazníci či potencionálni zákazníci používajú váš web a jeho jednotlivé prvky.

grafika yellow

Audit vizuálnej identity

Pozrieme sa na nastavenie a používanie vašej vizuálnej identity. Vizuálna identita má veľký vplyv na dlhodobú zapametateľnosť vašej žnačky. Budeme skúmať či je konzistentná, čitateľná a jednoznačne zrozumiteľná pre potenciálnych zákazníkov.

SEO

Audit SEO

Dobre nastavené SEO je alfou a omegou prosperujúceho marketingu. SEO auditom vašej webstránky alebo e-shopu preveríme, ako na tom ste s organickou návštevnosťou a umiestnením vo vyhľadávačoch.

analytika

Webová analytika

Nastavenie webovej analytiky nemusí na prvý pohľad vyzerať náročne, no až po odbornom audite zistíme, či je skutočne nastavená správne.

social yellow

Audit sociálnych sietí

Sociálne siete sa menia doslova každý deň. Sú však veľmi dobrým nástrojom na budovanie komunity a oslovovanie potenciálnych zákazníkov. Vďaka auditu sociálnych sietí spoločne prídeme na to, či vaša značka pôsobí na tých správnych sociálnych sieťach a či je komunikácia na vašich sociálnych sieťach vhodná a dostačujúca.

ecommerce yellow

Výkonnostný marketing

Zdá sa vám, že vaše výkonnostné reklamy a kampane majú dostatočnú výkonnosť? Vždy je čo zlepšovať. Práve audit platených reklám a PPC kampaní odhalí potenciálne hrozby, ktoré by viedli k neželaným následkom. Dôležité totiž nie je množstvo kliknutí. Dôležité je kliknutie, ktoré prinesie výsledok.

Kontaktujte nás pre viac informácii

Aj vy potrebujete Marketingový audit, ak:

Nedosahujete svoje stanovené ciele

Návštevnosť na vašich webových stránkach klesá alebo dlhodobo stagnuje

Interakcia na vašich sociálnych sieťach je nízka

Miera odchodov na vašom webe je vysoká

Investícia do marketingu sa vám nevracia

Cena za konverziu je príliš vysoká

Kontaktujte nás ešte dnes

Kontaktujte nás ešte dnes, aby sme vám pomohli preskúmať efektívnosť vašich marketingových aktivít a poskytli vám odporúčania na zlepšenie vašich výsledkov. Zadajte váš email alebo telefónne číslo a budeme vás obratom kontaktovať za účelom úvodnej konzultácie pred vypracovaním marketingového auditu.